اعطای تسهیلات خرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین

شرکت لیزینگ گردشگری با شناخت نیازهای متقاضیان خرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین، اقدام به اعطای تسهیلات خرید انواع خودروهای باری و مسافری نموده است.

طرح‌های تسهیلات خرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین

تسهیلات تا سقف 5 میلیارد ریال

– اخذ چک تضمین به میزان حداکثر ۱۵۰ درصد اصل و سود تسهیلات متقاضی

– بیمه بدنه به نفع شرکت در طول دوره اقساط و تعهد انجام بیمه ثالث

– نوع عقد: اجاره به شرط تملیک

از مبلغ 5 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال

– اخذ چک تضمین به میزان حداکثر ۱۵۰ درصد اصل و سود تسهیلات از متقاضی و ضامن

– بیمه بدنه به نفع شرکت در طول دوره اقساط و تعهد انجام بیمه ثالث

– یک نفر ضامن معتبر با ارائه چک صیادی یا ارائه وثیقه ملکی معتبر

– نوع عقد: اجاره به شرط تملیک

از مبلغ 10 میلیارد ریال تا 20 میلیارد ریال

– اخذ چک تضمین به میزان حداکثر ۱۵۰ درصد اصل و سود تسهیلات از متقاضی و ضامنین

– بیمه بدنه به نفع شرکت در طول دوره اقساط و تعهد انجام بیمه ثالث

– دو نفر ضامن معتبر با ارائه چک صیادی یا ارائه وثیقه ملکی معتبر

– نوع عقد: اجاره به شرط تملیک

مقالات و خبرهای جدید کالاهای داخلی و وارداتی

بروز رسانی سایت لیزینگ گردشگری

به اطلاع بازدیدکنندگان گرامی سایت میرساند، اطلاعات وطرح های تسهیلاتی از طریق شرکت لیزینگ گردشگری

ادامه مطلب >