طرح های اعتباری      


درخواست لیزینگ      

فروش اقساطی خودروهای ون

فروش اقساطی خودروهای ون


فروش اقساطی خودروهای ون


شرکت لیزینگ گردشگری عرضه کننده خودروهای ون هایس با شرایط و مشخصات زیر میباشد:

محصول و سازنده: ون هایس با سطح کیفی یورو 5 از شرکت پارس خودرو.

خودرو فوق دارای گارانتی 5 ساله  یا 200،000کیلومتر می باشد.

 

 

وثایق ماخوذه:

 

الف) توثیق خودرو.

 ب) دریافت چک به میزان اصل و سود تسهیلات از مشتریان با توجه به بالاتر بودن سرعت استهلاک خودرو نسبت به طول مدت تسویه اقساط .

 

 

مراحل اجرایی فعالیت:

1-اعلام  درخواست رسمی و تعداد خودروهای درخواستی ازطرف متقاضی.

2-تکمیل فرمها و ارائه مستندات لازم جهت فرایند اعتبارسنجی و تخصیص تسهیلات به واحد اعتبارسنجی شرکت لیزینگ گردشگری.

3-واریز پیش پرداخت به حساب شماره 11098911851051 شرکت لیزینگ نزد شعبه مرکزی بانک گردشگری .

4-مراجعه متقاضی یا نماینده قانونی ایشان جهت تخصیص خودرو طی فرایند شماره گذاری و توثیق اسناد خودرو.

5- واریز اقساط بر اساس قرارداد منعقده بین متقاضی و شرکت لیزینگ گردشگری در طول دوره.